All-electric-woningen in Steenbrugge

1 februari '16

In de pers is op verschillende manier aandacht besteed aan het nieuwe dorp Steenbrugge. Ook het wel, niet of gedeeltelijk toepassen van gas was onderwerp van gesprek

Wij zijn sinds de jaren 50 van de vorige eeuw gewend geraakt aan aardgas. Maar, Nederlands aardgas raakt langzaam op en bovendien is het gebruik ervan een belasting voor het milieu. Voor de koopwoningen hanteren wij dan ook de uitgangspunten van de gemeente. Dit betekent dat er voor de koopwoningen géén gasaansluiting in het plan komt.

De voordelen van gasloos wonen op een rij:

  • Goed voor het milieu.
  • Aardgas is een eindige brandstof. De gasloze woning is klaar voor de toekomst.
  • Kostenbesparing doordat er geen vastrechtkosten voor de gasaansluiting zijn.
  • Gas is een eindige brandstof, er is daarom een kans dat de kosten voor gas in de toekomst stijgen. Elektriciteit wordt steeds meer opgewekt (en veelal op milieu-vriendelijke wijze). De kans dat de kosten van elektriciteit dalen is groot.
  • Woningen zonder gasaansluiting zijn veiliger. Er bestaat geen kans meer op gasontploffingen in woningen en koolmonoxidevergiftiging.
  • Met een gasloze woning ben je niet afhankelijk van politieke besluiten rondom de gaswinning in Noord-Nederland.
  • Eventuele gevolgen van wijzigingen in gas-aanvoer vanuit het buitenland (bijvoorbeeld sancties vanuit Rusland) hebben geen gevolgen voor de energievoorziening naar de woning.
Iets voor jou? Steenbrugge
Meer weten? Contact