Autovrije straten in Steenbrugge

30 oktober '19

Naar aanleiding van vragen van een aantal bewoners hierbij een nadere toelichting over het autovrij maken van een aantal straten.

Bevorderen wandel en fietsverkeer

Bij het ontwerp van de wijk Steenbrugge is gekozen om de auto zoveel mogelijk uit het zicht te houden en met name het voetgangers en fietsverkeer te bevorderen. Vanuit dit uitgangspunt is gekozen om het parkeren aan de achterzijde van de woningen te groeperen en aantal straten geheel autovrij te maken. Uiteraard is hierbij afstemming gezocht met de hulpdienst voor de bereikbaarheid van de woningen bij calamiteiten. Op bijgaande tekening zijn in rood de wegen aangegeven welke niet bereikbaar zijn voor auto’s en/of motoren.

Tekening