Brug en bouwverkeer, wat is de status?

29 juni '18

Op 8 mei hebben wij de eerste impressie van de brug naar Steenbrugge laten zien. Deze brug is na oplevering alleen bedoeld voor bewonersverkeer. Wat is de huidige status van de bouw van de brug en hoe is de aanrijroute voor bouwverkeer?

De brug van Steenbrugge

Helaas heeft de bouw van de brug enige vertraging opgelopen. Dit wordt met name veroorzaakt door langere levertijden van diverse materialen. Hierdoor is de verwachte oplevering van de brug opgeschoven van begin augustus naar eind oktober 2018. Tot die tijd kan het (gemotoriseerde) bewonersverkeer gebruik blijven maken van de tijdelijke ontsluitingsweg vanaf de Raalterweg. Langzaam verkeer kan via het Zandweteringpark of via de Wechelerweg de wijk in en uit.

Werkzaamheden brug Steenbrugge

De bouw is in volle gang

De bouwwerkzaamheden aan de brug zijn inmiddels in volle gang. De is werkvloer gestort en de ijzervlechters zijn gestart met het aanbrengen van de wapening. De voortgang is heel goed te zien!

Bouwverkeer

De provincie heeft voor het gebruik van de aansluiting op de Raalterweg en de bouwweg een vergunning verstrekt tot 31 december 2018. Omdat deze bouwweg mogelijk onderdeel uit maakt van toekomstige fases in Steenbrugge, blijft deze nu ook na 31 december 2018 gehandhaafd. Er is geen concrete einddatum te noemen. Als de brug eind oktober gereed is, kan het bewonersverkeer vanaf dat moment via die route de wijk bereiken. Alleen bouwverkeer maakt dan nog gebruik van de bouwweg.

Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Wanneer komt er wat? Bekijk de planning