Planning start verkoop 1e woningen

1 februari '16

Het Uitwerkingsplan van Steenbrugge is nog niet door de gemeente (het College) behandeld. Daarom kan er nog geen zekerheid worden gegeven over de start verkoop van de 1e woningen.

Planning

Pas na een goedgekeurd en onherroepelijk uitwerkingsplan kan er een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning afgegeven worden. Op basis van de informatie die we tot nu toe hebben kunnen we geen actuele planning aangeven. Wij begrijpen dat dit heel vervelend is omdat er al heel lang gewacht wordt op de start verkoop van de 1e woningen. Zodra wij een definitieve datum van start verkoop af kunnen geven zullen wij dit direct middels een nieuwsbrief melden.

Meer informatie? Contact
In welke fase zitten we? Planning