Stedenbouwkundig plan is goedgekeurd

27 oktober '15

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer heeft op 15 oktober 2015 het stedenbouwkundig plan voor Steenbrugge goedgekeurd.

Stedenbouwkundige Luc Bos schetst Steenbrugge als één van de historische dorpen die in de loop van de geschiedenis zijn ontstaan rondom Deventer. Bijzonder vanwege de ligging in het landschap aan de noordzijde van de Zandwetering, die als groenblauwe gordel het stedelijk gebied begrenst. Daarmee neemt Steenbrugge ruimtelijk een zelfstandige positie in.

Vanuit deze gedachte is het stedenbouwkundig plan verder uitgedacht. In vijf denkbeeldige historische periodes kreeg het dorp door het creatieve potlood van Luc steeds meer vorm. Duurzaamheid en geborgenheid zijn belangrijke kernwaarden in Steenbrugge. Lees ook het persbericht over deze goedkeuring.

Stedenbouwkundig plan is goedgekeurd
Meer informatie? Contact
In welke fase zitten we? Planning