Visie Steenbrugge

Het nieuwe woongebied Steenbrugge wordt ontwikkeld door verschillende partijen bestaande uit Woonbedrijf Ieder1, Bemog/Le Clercq en BPD Ontwikkeling.

Uitgangspunt

Steenbrugge wordt een nieuw dorp aan de rand van Deventer. Het gebied ligt tussen Diepenveen en Schalkhaar in. De kernwaarden bij de ontwikkeling van het dorp zijn Duurzaamheid, Geborgenheid en Trots. De ontwikkeling dorp Steenbrugge heeft een uniek verhaal. Lees hier het verhaal ‘De groei van Steenbrugge Dorp’.

Duurzaamheid

Steenbrugge loopt voor op vele nieuwbouwwijken in Nederland. Het wordt een volledig “gasloze” wijk, de woningen krijgen geen gasaansluiting. Om de koopwoningen te verwarmen, worden deze voorzien van een warmtepomp. De woningen worden standaard voorzien van zonnepanelen. Ook krijgt groen voldoende aandacht in de openbare ruimte. Er worden op de grenzen van privé en openbaar vrijwel overal groene hagen aangebracht. Om de auto’s zoveel mogelijk uit het straatbeeld te weren worden zogenoemde achterstraten of binnenhofjes aangebracht. Daar kan aan de achterzijde van de woningen worden geparkeerd. Om verdroging tegen te gaan wordt het regenwater deels geïnfiltreerd op de eigen kavel. Voor het overige deel wordt regenwater bovengronds afgevoerd naar de wadi’s aan de rand van het dorp. Er wordt dus geen apart regenwaterriool aangebracht.

Geborgenheid

Net als in een dorp vind je in Steenbrugge geen lange straten. Het stratenpatroon kenmerkt zich door vele ‘knikken’. Als je door het dorp rijdt, fietst of loopt, heb je telkens weer een ander uitzicht. Ook krijgen de woningen in Steenbrugge een uitstraling van functies vanuit het verleden. Denk hierbij aan de school, de kerk, de maalderij, de herberg e.d.. Een aantal straten krijgen een duidelijk groene invulling en zijn ‘auto-loos’. Al met al krijgt Steenbrugge een dorpse uitstraling waardoor alle bewoners hier een gevoel van geborgenheid zullen hebben.

Trots

In Steenbrugge is gekozen voor een eigentijdse maar toch klassieke uitstraling van de woningen. Wij gaan er vanuit dat dit, in combinatie met dorpse en speelse opzet van de wijk, de bewoners een gevoel van trots zal geven. Wonen op een geweldige plek aan de rand van Deventer met rondom groen en op loopafstand van de voorzieningen. Wie wil dit nu niet...?

Heb je een vraag? Neem contact op
Welke woning past bij jou? Woningaanbod