Logo Logo

We hebben geen resultaten gevonden.
Probeer het nog eens met een andere zoekterm of stel je vraag via chat, mail of telefoon.

Vragen over de financiering

Wanneer moet ik mijn hypotheek rond hebben?

Zodra de bouw van de woning definitief doorgaat, word je door de notaris uitgenodigd om de leveringsakte en hypotheekakte te passeren. Het is verstandig om de hypotheek rond te hebben zodra je in de gelegenheid wordt gesteld de akte te passeren.

Wat als ik mijn hypotheek niet rond krijg, zit ik dan aan de koop vast?

In de koop- en aannemingsovereenkomst zit een ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van een hypotheek. Als je onverhoopt de hypotheek niet rond krijgt, kun je binnen een periode van 2 maanden na aankoop de overeenkomst ontbinden. Je kunt dit doen door de ontbinding aan te vragen aangevuld met tenminste 2 afwijzingen van geldverstrekkers.

Wanneer start ik met betalen?

Zodra je naar de notaris gaat voor het passeren van de leveringsakte en de bouw is nog niet begonnen, betaal je de koopsom van de grond. De aanneemsom betaal je vervolgens in termijnen vanaf het moment dat de bouw start. De notaris verzorgt bij het passeren van de leveringsakte de betaling van alle tot op dat moment verschuldigde termijnen en eventuele rente. Na de start van de bouw en zodra een bepaald punt in de bouw is bereikt, ontvang je van de aannemer een factuur, die je vervolgens binnen 2 weken dient te betalen. Je kunt voor betaling zorgen door de factuur uit eigen middelen te betalen of deze door te sturen aan jouw hypotheekverstrekker. Als het passeren van de leveringsakte bij de notaris heeft plaatsgevonden, zal de hypotheekverstrekker zorgdragen voor betaling.

Kan ik de woning (deels) met eigen geld betalen?

Ja dat is mogelijk. Het is verstandig om dat zo snel mogelijk aan de notaris door te geven. Dit in verband met het inplannen van de afspraak voor het passeren van de aktes.

Kan ik ook mijn eigen notaris kiezen?

Dat is alleen mogelijk voor het passeren van de hypotheekakte. Het is dan wel verstandig dat je dit goed afstemt met de projectnotaris.

Wat is bouwrente?

Als je later in een project instapt dan betaal je rente over de reeds vervallen termijnen tot aan de datum van overeenkomen van de koop- en aannemingsovereenkomst. Het percentage van deze rente is in de overeenkomsten vastgesteld. Deze rente wordt bouwrente genoemd en is niet fiscaal aftrekbaar.

Wat is transportrente?

Dit is de rente berekend vanaf datum overeenkomen of zoveel later als vastgesteld in de koop- en aannemingsovereenkomst tot aan de datum van het passeren van de leveringsakte. Het percentage van deze rente is in de overeenkomsten vastgesteld. Deze rente wordt transportrente genoemd en is wel fiscaal aftrekbaar.

Ik heb nog een woning te verkopen, zijn er voor mij mogelijkheden om dubbele lasten te voorkomen?

Dubbele maandlasten zijn niet of nauwelijks te voorkomen. Je betaalt al een gedeelte van de koopsom tijdens de bouw en daarvoor betaal je een vergoeding aan de geldverstrekker. De dubbele maandlasten zijn wel fiscaal aftrekbaar met een maximum van twee jaar.

Vragen over het gebied

Wat wordt de sfeer van het gebied?

Een duurzame wijk met zowel koop- als huurwoningen.

Is er openbaar vervoer in de omgeving?

Er is openbaar vervoer in de buurt aanwezig.

Waar kan ik informatie vinden over Deventer?

Op www.deventer.info vind je allerlei informatie over Deventer.

Welke voorzieningen zijn er voor scholen en kinderopvang in Deventer?

Op de website bij voorzieningen kun je zien wat er in de buurt aanwezig is.

Welke sportvoorzieningen zijn er in Deventer?

Zie hiervoor de website van de gemeente Deventer www.deventer.nl onder ontspannen-sport en bewegen.

Zijn er in de directe omgeving al voorzieningen zoals winkels en horeca aanwezig?

Het winkelcentrum Keizerslanden ligt op steenworp afstand met diverse winkels.

Wat wordt er naast het project gebouwd? Omliggende bebouwing?

De omgeving om Steenbrugge heen is gerealiseerd.

Waar kan ik me inschrijven zodat ik op de hoogte blijf van het gebied?

Je kunt je op deze website inschrijven als belangstellende. Per mail word je op de hoogte gehouden en ontvang je bericht zodra de verkoop van het project is gestart.

Vragen over de wijk

Hoeveel nieuwe woningen worden er in de wijk gerealiseerd?

Circa 400 woningen

Komen er ook huurwoningen in het woningaanbod? En zo ja wie is de verhuurder?

Ja er komen ook huurwoningen. Deze zijn voor de woningcorporatie Ieder1.

Kan ik beter een bestaand huis of een nieuwbouwhuis kopen?

Een nieuwbouwhuis is een huis zonder zorgen waar je geen omkijken naar hebt. Alles is nieuw, alles doet het. Op bijna alles zit garantie en onderhoudskosten heb je de eerste jaren vrijwel niet. Daar komt bij dat je een nieuwbouwhuis ook nog eens helemaal kunt aanpassen aan je eigen wensen. Meer voordelen van nieuwbouw.

Zijn er ook starterswoningen gepland?

Nee, er komen geen starterswoningen in Steenbrugge.

Worden er ook sociale koopwoningen gebouwd?

Nee, er komen geen sociale koopwoningen.

Kan ik mijn auto voor de deur parkeren?

In de meeste gevallen kun je voor de deur parkeren, maar niet bij alle woningen.

Is er straks genoeg plek om dicht bij het huis te parkeren?

Het plan voldoet aan de normering van het parkeren zoals opgesteld door de gemeente zodat er voldoende plek is om te parkeren.

Is/blijft parkeren gratis?

Het parkeren blijft gratis.

Komen er nieuwe wegen in de wijk?

Er zullen nieuwe wegen in de wijk worden aangelegd.

Komt er ook een speeltuin of speelweide?

In de wijk komen ook speelvoorzieningen voor kinderen.

Is er een honden uitlaatplaats in de buurt?

Er is geen hondenuitlaatplaats in de buurt maar wel mogelijkheden om de hond uit te laten.

Wanneer start de verkoop van het project?

Op 1 oktober 2016 start de verkoop van de eerste woningen. Afhankelijk van de verkoop hiervan start de vervolgfase.

Hebben de woningen een tuin? Wat is de ligging en wat zijn de afmetingen?

Alle woningen hebben een tuin. Bij start verkoop zal aangegeven worden hoe diep de kavels zijn en wel zonligging deze hebben.

Zijn deze woningen al een keer eerder gebouwd zodat ik ze kan bekijken?

De woningen zijn niet eerder gebouwd.

Is er al een vergunning om de woningen te bouwen?

Er is nog geen onherroepelijke omgevingsvergunning.

Hoe lang duurt de bouw en wanneer worden de eerste woningen opgeleverd?

Afhankelijk van de verkoop van de woningen zal er gestart worden met de bouw. Dit zal niet eerder zijn dan het eerste kwartaal van 2017.

Hoe rijdt het bouwverkeer naar de locatie?

Zodra de aannemer gaat starten zal dit duidelijk worden.

Zijn er al brochures beschikbaar?

Zodra het project in verkoop is, vindt je op deze website de uitgebreide verkoopbrochure. Je kunt deze downloaden, maar vaak ook aanvragen. Je krijgt de verkoopinformatie dan toegestuurd. Is het project nog in voorbereiding dan is er vaak nog geen brochure. Je kunt je dan vrijblijvend inschrijven als belangstellende.

Hoe wordt het huisvuil in Steenbrugge opgehaald?

In Steenbrugge wordt het huisvuil in containers aangeboden. Nadat jij je als bewoner hebt ingeschreven in een nieuwe woning neem je contact op met Circulus-Berkel op 0900-9552. Daar vraag je zelf de containers aan. Je kunt namelijk kiezen welk volume en containers je wilt. Ook wordt er dan afgesproken wanneer je de containers wilt ontvangen. Als de containers voor jouw verhuizing worden geleverd dan bestaat namelijk de kans dat deze gaan zwerven. En dat willen we natuurlijk voorkomen...

Vragen over het huis

Wie verkoopt de woningen?

Thoma Post Makelaars en Getreuer Makelaars.

Welke makelaar is bij het project betrokken?

Thoma Post Makelaars en Getreuer Makelaars.

Is woning X (in fase Y) nog beschikbaar? Ik wil graag een optie op deze woning, kan dat?

Als je vragen hebt over de beschikbaarheid van jouw favoriete huis of als je direct een optie wilt nemen, neem gerust contact met ons op. Je kunt ons bellen, chatten of mailen. De status van een bouwnummer (in optie, vrij of verkocht) kun je ook op de website zien bij het woningaanbod. In de meeste gevallen is ook de kavelkaart geactiveerd waar je de status kunt achterhalen.

Wanneer gaat de volgende fase in verkoop?

Zodra de 1e fase is verkocht zal de volgende fase in verkoop gaan.

Ik kan niet bij de (start verkoop) manifestatie zijn, kan ik alle informatie ontvangen?

Alle informatie zal ook online beschikbaar worden gesteld. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld de brochure, de bouwtekeningen, de meerwerklijsten etc. Op de website kun je op je gemak nog eens alles nalezen en zelfs downloaden als je dat wilt.

Wie bouwt de woningen?

De woning wordt gebouwd door de aannemer. Je sluit de aannemingsovereenkomst ook met deze partij. Tijdens de bouw is deze aannemer jouw aanspreekpunt.

Wat is de volgorde van bouwen?

Dit is nu nog niet bekend. Zodra de aannemer gaat starten zal dit bekend worden.

Zijn er mogelijkheden om de woning naar eigen wens aan te passen of in te delen?

Er zijn mogelijkheden om de woning aan te passen naar eigen wens. Dit geldt overigens meer voor de indeling en het afwerkingsniveau dan de buitenkant van de woning. De aannemer beoordeelt of de gewenste aanpassing past bij het bouwplan en/of deze niet in strijd is met de normen waaraan de woning moet voldoen. De kopersadviseur van de aannemer adviseert je in dit traject. 

Wanneer kan ik bij de kopersadviseur van de aannemer terecht?

Na het tekenen van de overeenkomsten krijg je een uitnodiging van de kopersbegeleider om het meer- en minderwerk te bespreken.

Zijn er al prijzen voor meerwerk opties bekend?

Nog niet. Deze zullen tijdens de start verkoop bekend worden gemaakt.

Wordt de woning opgeleverd met een keuken?

De woning wordt opgeleverd inclusief een keuken.

Wie is de leverancier van de keuken?

Dit is nog niet bekend.

Is er een gasaansluiting in de woning?

Nee, Steenbrugge is een gasloze wijk.

Wordt de woning opgeleverd met een badkamer?

Ja, de woningen worden inclusief een badkamer opgeleverd.

Waar kan ik terecht voor de inrichting van de badkamer?

Dit is nog niet bekend.

Mag ik de woning ook helemaal casco kopen?

Dat zal in overleg met de aannemer besproken moeten worden.

Waar kan ik de plattegronden van de woningen downloaden?

Vanaf start verkoop zijn alle stukken te downloaden via de website.

Welk energielabel heeft de woning/het appartement?

Alle nieuwbouwwoningen hebben energielabel A, dit is het meest gunstige label en staat voor een duurzame en energiezuinige woning.

Overige vragen

Wanneer wordt gestart met de bouw?

Zodra 80% van de woningen is verkocht en de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) onherroepelijk is, krijgt de bouwer opdracht om het project te bouwen.

Welke zekerheid heb ik dat mijn huis wordt afgebouwd?

Alle woningen worden gebouwd onder de SWK Garantie- en Waarborgregeling/Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. Als eigenaar van de woning heb je hiermee de garantie van een kwalitatief goede woning. Verder weet je dat jouw woning gegarandeerd wordt afgebouwd mochten zich onverhoopt problemen bij de aannemer voordoen. Je hebt bovendien als eigenaar de zekerheid dat eventuele gebreken gedurende de garantietermijn worden hersteld. Voor uitgebreide informatie: www.swk.nl of www.woningborg.nl

Heb ik garantie op de woning en zo ja hoe lang?

Een van de voordelen van nieuwbouw is de garantie op de bouwkundige kwaliteit. Deze garantie (en bijbehorende periodes) is vastgelegd in de garantieregeling van Woningborg/SWK.

Wanneer ontvang ik het garantiecertificaat?

Na het (online) ondertekenen en ontvangen van de koop- en aannemingsovereenkomst zal de aannemer het garantiecertificaat aanvragen bij Woningborg. Ongeveer na 2 maanden ontvang je het certificaat.

Van wie koop ik de woning?

De grond koop je van BPD Ontwikkeling BV; je sluit ook de koopovereenkomst met BPD Ontwikkeling BV. De aannemingsovereenkomst sluit je met de aannemer van het project. De aannemer bouwt jouw woning en is ook jouw aanspreekpunt tijdens de bouwperiode van jouw huis. Ook als je vragen hebt over meer- en minderwerk kun je bij de aannemer terecht.

Hebben belangstellenden die in de gemeente wonen voorrang?

In Nederland kennen we vrije vestiging. Dit betekent dat iedereen gelijke kans heeft om een woning te kopen en er geen restricties zijn ten aanzien van de koop.

Hoe vindt de toewijzing van de woningen plaats?

We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen en streven daarbij naar een zo optimaal mogelijke bezetting (of: verdeling) van de bouwnummers.Als er voor een bepaald bouwnummer meerdere mensen hun voorkeur hebben aangegeven, vindt de toewijzing plaats aan de meest concrete kandidaten. Dit wil zeggen dat je een financiële check hebt gedaan en dus weet wat je bij de bank kunt lenen.

Ook als je geen eigen woning meer te verkopen hebt of wilt aankopen zonder dat je huidige woning verkocht is, werkt dit in je voordeel. Wij streven op deze manier naar een optimale bezetting van alle woningen. Immers, hoe sneller de woningen allemaal (zonder voorbehoud) verkocht zijn, hoe eerder we kunnen starten met de bouw: dat is voor zowel BPD als voor jou als mogelijk toekomstige bewoner een voordeel.

Als ik een optie neem, zit ik dan direct aan de woning vast?

Een optie op een woning is vrijblijvend. Tijdens deze periode is de woning exclusief voor jou gereserveerd. In deze periode worden al jouw vragen beantwoord en heb je de gelegenheid de woning te kopen.

Hoe weet ik of ik de woning kan betalen?

Je kunt vrijblijvend een gesprek aangaan met een financieel adviseur van bijvoorbeeld de Rabobank. In dit gesprek krijg je een goed beeld of je de woning kunt betalen en wat jouw toekomstige maandlasten zullen zijn.

Wat is een ‘optie’ op een bouwnummer?

Een optie is een periode dat de woning exclusief voor jou is gereserveerd. In deze periode kun je al jouw vragen stellen en word je in de gelegenheid gesteld de woning aan te kopen.

Heb ik na het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst ook nog een bedenktijd?

Na het (online) ondertekenen en ontvangen van de koop- en aannemingsovereenkomst door beide partijen heb je een bedenktijd van één kalenderweek.

Wat betekent koopsomindicatie?

Bij een project dat nog in ontwikkeling is, zijn de koopsommen nog niet definitief vastgesteld. Om je toch een indicatie te geven wat de woningen gaan kosten werken we met een koopsomindicatie. Het is dus mogelijk dat de uiteindelijke verkoopprijzen afwijken van de eerder afgegeven koopsomindicatie.

Wat betekent vrij op naam (v.o.n.)?

Vrij op naam betekent dat je koopt inclusief belasting (21% BTW) en inclusief de notariskosten voor de overdracht.

Moet ik nog rekening houden met extra kosten die ik moet betalen als ik een woning koop?

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning moet je altijd rekening houden met extra kosten. Zo heb je bijvoorbeeld kosten bij het sluiten van een hypotheek (advieskosten en notariskosten). Ook maak je kosten voor het inrichten en afwerken van de woning.

Online een huis kopen? Kan ik dan nog wel een ‘echt’ persoon spreken?

Het blijft altijd mogelijk om een afspraak te maken met een echt persoon. Je bepaalt namelijk helemaal zelf hoe je jouw huis koopt. Volledig online, gedeeltelijk online of uitsluitend via persoonlijk contact. Alles kan niets moet. Aan jou de keus.

Vragen over de woningen in fase 1?

Als je vragen hebt over de woningen in fase 1, kun je hiervoor terecht bij één van de makelaars van Bemog / le Clercq.

Stel je vraag

Het formulier is succesvol ontvangen

Esther de Jong-Gerressen

Esther de Jong-Gerressen

Wil je direct een antwoord? Chat met ons!

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou?